cz pl
 
NACHÁZÍTE SE » PROJEKTY » Wrocław
 

Wrocław

Dolnoslezské vojvodství (Województwo Dolnośląskie)


Z pohledu rozlohy je Dolní Slezsko středním vojvodstvím (19948 km2). Charakterizuje se také poměrně vysokým potenciálem lidnatosti. Počet obyvatel totiž činí téměř 2,9 mil., což je 7,6% z celkového počtu obyvatel Polska (5. místo v zemi). Metropolí vojvodství je Wrocław (česky Vratislav) s 636 000 obyvateli.

Jedná se o průmyslové, akademické, vědecké a kulturní centrum regionu. Investiční náklady v regionu činí téměř 3,6 tis. PLN na 1 obyvatele, čímž přesahuji celonárodní průměr. Z tohoto pohledu zaujímá region 3 příčku v zemi.

Šancí pro Dolní Slezsko jsou zejména velké zahraniční investice (např. Cargill, Volvo, Toyota). Zahraniční investice se soustřeďují kolem Wrocławi a také do speciálních ekonomických zón. Vynikající dopravní infrastruktura zajišťuje funkční spojení na ose východ – západ.


Klíčové projekty » Ochrana životního prostředí


1.Modernizace vodního uzlu - Wrocław
2.Uspořádání odpadového hospodářství v ústí řeky Baryczy
3.Systém hospodářství s odpady vroclavské aglomerace – výstavba ústavu termálního zneškodnění odpadů
4.Oprava vodního a odpadového hospodářství ve Wrocławiu
5.Rozmístění vodního a odpadového hospodářství obcí Wałbrzyskiego svazu vodovodů a kanalizací
6.Oprava vodního a odpadového hospodářství ve Wrocławiu – II. etapa
7.Protipovodňová ochrana Kotliny Kłodzkiej – II. etapa
8.Krkonošský systém vodovodů a kanalizací
9.Společný systém hospodaření s odpady pro Meziobecní cílový svaz se sídlem v Kłodzku
10.Systém hospodářství s odpady Ślęza - Oława
Strana 1 z 2
12>