cz pl
 
NACHÁZÍTE SE » NOMENKLATURA
 

Nomenklatura

01. Vodovodní a kanalizační sítě

02. Stavebnictví a stavební práce

03. Výstavba komunikací

04. Veřejné osvětlení

05. Energetika a úspora energií

06. Ochrana životního prostředí a ekologie

07. Sportovní areály, sportovní vybavení

08. Monitorovací a zabezpečovací systémy

09. Veřejná doprava

10. Dodávky materiálu

11. Dopravní systémy

12. Vodní a odpadové hospodářství

13. Počítače, počítačové sítě, software

14. Kancelářské vybavení

15. Telekomunikace

16. Čističky odpadních vod

17. Alternativní zdroje energie

18. Odborné poradenství, školení, zpracování projektů

19. Překladatelství a tlumočnictví

20. Správa movitého a nemovitého majetku

21. Audit

22. Ochrana osob a majetku

23. Vybavení pro školy

24. Dodávatelé zdravotnického materiálu a léčiv

25. Poskytovatelé služeb ve zdravotnictví

26. Služby v oblasti sociální péče

27. Prodej nemovitostí

28. Údržba veřejné zeleně

29. Geodetické práce

30. Veřejné služby

31. Projektové, architektonické a investorské služby

32. Veřejné zakázky

33. Ostatní