CZ PL
Jméno:
Heslo:
EU

INTERREG IIIA CZ – PL

Projekt je realizován za finanční podpory z fondu Evropské unie (EU) Interreg IIIA CZ-PL

Nomenklatura

Název
II. 01. Vodovodní a kanalizační sítě
II. 02. Stavebnictví a stavební práce
II. 03. Výstavba komunikací
II. 04. Veřejné osvětlení
II. 05. Energetika a úspora energií
II. 06. Ochrana životního prostředí a ekologie
II. 07. Sportovní areály, sportovní vybavení
II. 08. Monitorovací a zabezpečovací systémy
II. 09. Veřejná doprava
II. 10. Dodávky materiálu
II. 11. Dopravní systémy
II. 12. Vodní a odpadové hospodářství
II. 13. Počítače, počítačové sítě, software
II. 14. Kancelářské vybavení
II. 15. Telekomunikace
II. 16. Čističky odpadních vod
II. 17. Alternativní zdroje energie
II. 18. Odborné poradenství, školení, zpracování projektů
II. 19. Překladatelství a tlumočnictví
II. 20. Správa movitého a nemovitého majetku
II. 21. Audit
II. 22. Ochrana osob a majetku
II. 23. Vybavení pro školy
II. 24. Dodávatelé zdravotnického materiálu a léčiv
II. 25. Poskytovatelé služeb ve zdravotnictví
II. 26. Služby v oblasti sociální péče
II. 27. Prodej nemovitostí
II. 28. Údržba veřejné zeleně
II. 29. Geodetické práce
II. 30. Veřejné služby
II. 31. Projektové, architektonické a investorské služby
II. 32. Veřejné zakázky