CZ PL
Jméno:
Heslo:
EU

INTERREG IIIA CZ – PL

Projekt je realizován za finanční podpory z fondu Evropské unie (EU) Interreg IIIA CZ-PL

VELETRH KOOPERACE

Samospráva a veřejné zakázky


Zaregistrujte se v tomto výjimečném projektu česko-polské spolupráce.
Našim hlavním cílem je prohlubování přeshraniční spolupráce.
Nabízíme Vám jedinečnou možnost rozšířit oblast své působnosti.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie INTERREG IIIA CZ – PL.

VELETRH KOOPERACE je projektem pracujícím v internetové aplikaci, která tak napodobuje principy reálného veletrhu. Tato elektronická část projektu byla spojena s konáním Podnikatelského fóra, které se uskutečnilo dne 11.4.2007 v ostravském hotelu Atom a zúčastnilo se jej přes 35 podnikatelů a více než 30 samosprávních orgánů z České republiky a Polska. Mezi zástupce těch nejvýznamnějších a největších měst patřily např. Ostrava, Katovice, Krakov, Opole, český Těšín, Bruntál a celá řada dalších. Představitelé samosprávy prezentovali v konferenčních sálech hotelu své investiční záměry a plány výběrových řízení a to v průběhu jednotlivých osobních schůzek s podnikateli, kteří mají zájem se takovýchto výběrových řízení účastnit.

Ohlasy na podnikatelské fórum byly velice pozitivní a našich hlavním cílem nyní je a bude pomoci všem zúčastněným a zainteresovaným stranám v získávání všech nezbytných infomací a služeb potřebných pro zdárný průběh a účast na výběrovém řízení. V naší databázi jsou průběžně umisťovány aktuální informace o výběrových řízeních pořádaných v jednotlivých městech a obcích. Budeme zde také umisťovat aktuální informace o legislativních změnách, podmínkách účasti zahraničních firem ve váběrových řízeních v Polsku apod.

S tímto je samozřejmě spojena také celá řada doplňkových služeb, které Vám samozřejmě v plném rozsahu, špičkové kvalitě a za bezkonkurečně nízké ceny nabízíme. jedná se zejména o zajištění překladatelských služeb, dvojjazyčných asistentů při obchodních jednáních, příprava a zhotovení propagačních materiálů v polském jazyce, zajištění finančního, ekonomického či dańového poradenství, právní služby a mnoho dalšího. Spolupracujeme s řadou významncýh odborníků ve svém oboru, díky čemuž Vám můžeme nabídnout takto širokou škálu kvalitních služeb.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky a projektu se zúčastnit, zaregistrujte se v databázi a pak již jen v klidu a pohodlí své kanceláře využívejte služeb tohoto projektu. Samozřejmě jej budeme pravidelně aktualizovat a doplňovat o nové a nové informace, které budou nezbytné pro rozvoj Vašeho podnikání. Proto neváhejte využít této ojedinělé možnosti rozšíření svých podnikatelských aktivit. Obrovská poptávka po stavebním materiálu, dodavatelích zboží a služeb na polském trhu přímo zve k účasti na tomto projektu.

VYUŽIJTE TUTO JEDINEČNOU MOŽNOST JAK ROZŠÍŘÍT OBLAST SVÉ PŮSOBNOSTI